Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 2471 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2014
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 6588 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 32%(2088)46%(3053)17%(1090)4%(285)1%(72)21 
 3,9 439 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) 25%(109)51%(224)20%(86)3%(12)2%(8)1 
 3,7 296 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG) 13%(39)57%(169)20%(60)8%(23)2%(5)2 
 4,0 426 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ) 31%(132)50%(215)11%(47)6%(24)2%(8)4 
 3,8 3650 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 20%(723)55%(1990)18%(661)5%(196)2%(80)5 
 U U Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,4 266 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) 57%(152)33%(89)5%(12)4%(10)1%(3)0 
 4,1 4842 Transporterhvervets Uddannelser(AK) 33%(1585)49%(2354)13%(635)4%(203)1%(65)9 

 4,0 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 30%(U)49%(U)16%(U)5%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.