Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 3254 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2014
 Gns  N  UddannelsesområdeMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3238Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ)51%(121)35%(84)11%(25)3%(7)0%(1)3 
 3,98275Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)23%(1878)49%(4083)20%(1662)6%(507)2%(145)33 
 3,9724Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)24%(176)56%(403)13%(92)4%(32)3%(21)4 
 4,1285Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)26%(74)57%(162)15%(42)1%(4)1%(3)0 
 3,8713IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)17%(121)55%(392)19%(136)7%(53)2%(11)0 
 3,96474Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)24%(1547)52%(3364)17%(1082)5%(335)2%(146)29 
 UUMetalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1208Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)30%(63)48%(99)20%(41)2%(4)0%(1)0 
 4,04856Transporterhvervets Uddannelser(AK)25%(1217)54%(2625)16%(772)4%(201)1%(41)8 
 4,2321Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP)37%(119)46%(149)13%(41)3%(11)0%(1)0 

 3,9UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)24%(U)51%(U)18%(U)5%(U)2%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.