Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Tradium
 228 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 150 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 31%(46)59%(88)11%(16)0%(0)0%(0)10 
 4,2 20 Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) 40%(8)45%(9)15%(3)0%(0)0%(0)0 
 4,3 63 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) 43%(27)44%(28)11%(7)2%(1)0%(0)1 
 4,2 595 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 41%(246)38%(228)17%(103)2%(11)1%(7)39 
 U U Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,2 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 40%(U)43%(U)16%(U)1%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.