Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 9259 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,3 641 Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) 49%(316)36%(228)12%(75)2%(16)1%(6)3 
 4,0 25091 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 29%(7197)46%(11592)18%(4549)5%(1361)2%(392)107 
 4,0 2381 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) 26%(629)54%(1286)15%(350)3%(77)2%(39)6 
 3,9 802 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG) 19%(154)57%(460)18%(142)4%(36)1%(10)3 
 3,9 1632 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ) 24%(390)52%(843)17%(278)6%(97)1%(24)4 
 4,0 15384 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 28%(4379)49%(7549)16%(2470)5%(706)2%(280)39 
 U U Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 626 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) 47%(293)40%(249)10%(64)2%(15)1%(5)0 
 4,1 16103 Transporterhvervets Uddannelser(AK) 31%(4984)51%(8232)13%(2151)4%(578)1%(158)32 
 4,2 321 Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP) 37%(119)46%(149)13%(41)3%(11)0%(1)0 

 4,0 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 29%(U)49%(U)16%(U)5%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.