Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Skive tekniske skole
 2691 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2014
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1 946 Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) 34%(318)50%(475)11%(105)4%(39)1%(9)3 
 3,5 2374 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 11%(256)47%(1116)31%(728)8%(200)3%(74)15 
 3,9 879 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) 21%(181)58%(509)16%(145)4%(33)1%(11)1 
 U U Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet(AL) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 346 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG) 19%(65)56%(195)20%(70)4%(15)0%(1)0 
 3,9 6683 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 24%(1587)55%(3656)15%(1021)4%(282)2%(137)23 
 4,1 349 Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB) 24%(84)61%(212)12%(41)3%(12)0%(0)1 
 4,0 3408 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) 25%(851)56%(1902)13%(441)5%(168)1%(46)15 
 3,8 2547 Træets Efteruddannelser(AH) 22%(569)48%(1223)22%(564)6%(156)1%(35)2 
 U U Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 3,9 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 22%(U)53%(U)18%(U)5%(U)2%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.