Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 2914 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2013
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 11364 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 30%(3444)45%(5081)19%(2107)5%(572)1%(160)61 
 4,3 356 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) 40%(143)50%(177)8%(28)2%(8)0%(0)1 
 3,8 459 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG) 20%(93)47%(218)22%(102)8%(37)2%(9)0 
 4,0 378 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ) 30%(112)48%(182)16%(62)6%(21)0%(1)2 
 3,9 2450 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 20%(498)55%(1350)18%(445)5%(115)2%(42)6 
 U U Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 4423 Transporterhvervets Uddannelser(AK) 28%(1235)54%(2394)14%(610)3%(149)1%(35)7 
 U U Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,0 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 29%(U)48%(U)17%(U)5%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.