Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 10414 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2013
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,0 68448 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 29%(20137)47%(32051)17%(11893)5%(3314)2%(1053)446 
 4,0 924 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 31%(287)48%(440)15%(137)5%(43)2%(17)4 
 3,9 728 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) 27%(200)47%(342)19%(141)5%(33)2%(12)5 
 4,2 308 Transporterhvervets Uddannelser(AK) 41%(127)41%(127)11%(35)5%(14)2%(5)0 

 4,0 70408 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 29%(20751)47%(32960)17%(12206)5%(3404)2%(1087)455 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.