Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Skive tekniske skole
 3341 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2013
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,0 1084 Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) 32%(350)46%(496)17%(186)4%(40)1%(12)8 
 3,9 3949 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 24%(947)48%(1888)20%(808)6%(227)2%(79)3 
 U U Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 792 Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet(AL) 31%(243)46%(367)19%(152)3%(26)1%(4)0 
 4,2 363 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG) 31%(112)60%(218)7%(26)1%(4)1%(3)0 
 3,9 6811 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 20%(1357)56%(3820)19%(1275)4%(261)1%(98)3 
 4,0 448 Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB) 26%(117)54%(244)15%(66)3%(15)1%(6)4 
 3,8 5852 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) 21%(1211)51%(2973)22%(1261)5%(304)2%(103)29 
 3,9 3514 Træets Efteruddannelser(AH) 23%(792)52%(1824)20%(694)5%(166)1%(38)16 

 3,9 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 23%(U)52%(U)20%(U)5%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.