Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 2501 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2012
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 10010 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 29%(2889)46%(4647)17%(1687)6%(626)2%(161)31 
 U U Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 332 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ) 20%(66)65%(215)13%(43)2%(7)0%(1)0 
 4,0 1629 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 30%(481)49%(797)16%(261)3%(54)2%(36)8 
 U U Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 888 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) 38%(334)47%(420)10%(89)4%(32)1%(13)1 
 3,9 3996 Transporterhvervets Uddannelser(AK) 24%(979)51%(2038)19%(760)4%(171)1%(48)10 

 4,0 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 29%(U)48%(U)17%(U)5%(U)2%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.