Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 3178 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2012
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1 256 Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) 36%(93)48%(123)11%(28)4%(9)1%(3)1 
 3,9 13944 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 25%(3511)49%(6894)17%(2379)7%(930)2%(230)58 
 3,9 361 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) 24%(85)51%(185)21%(75)4%(14)1%(2)1 
 U U IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 2082 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 23%(489)51%(1067)18%(371)5%(114)2%(41)3 
 U U Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 1012 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) 27%(277)47%(475)17%(170)7%(69)2%(21)5 
 4,0 3130 Transporterhvervets Uddannelser(AK) 28%(868)51%(1609)16%(507)3%(109)1%(37)3 
 4,3 707 Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP) 43%(302)50%(357)5%(38)1%(8)0%(2)4 

 3,9 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 26%(U)50%(U)17%(U)6%(U)2%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.