Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 9480 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,0 63935 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 30%(19322)47%(30095)17%(10776)5%(2879)1%(863)534 
 4,3 273 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 42%(115)47%(128)9%(24)2%(5)0%(1)0 
 3,9 345 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) 26%(91)51%(175)15%(51)7%(24)1%(4)1 
 4,1 542 Transporterhvervets Uddannelser(AK) 42%(226)37%(201)12%(66)6%(31)3%(18)1 

 4,0 65095 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 30%(19754)47%(30599)17%(10917)5%(2939)1%(886)536 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.