Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Frederikshavn Handelsskole
 37 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  UddannelsesområdeMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,553Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)60%(32)32%(17)6%(3)2%(1)0%(0)3 
 4,532Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)69%(22)22%(7)6%(2)0%(0)3%(1)0 
 4,558Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)59%(34)36%(21)5%(3)0%(0)0%(0)2 

 4,5143Total gennemsnit / (antal besvarelser)62%(88)31%(45)6%(8)1%(1)1%(1)5 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.