Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 3035 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2011
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1 369 Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) 30%(111)52%(191)15%(54)2%(9)1%(4)2 
 3,9 11665 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 23%(2669)49%(5769)20%(2385)5%(631)2%(211)45 
 U U Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 U U Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 1939 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 22%(432)46%(897)20%(397)9%(169)2%(44)3 
 U U Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 2384 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) 22%(529)51%(1212)20%(476)5%(126)2%(41)7 
 4,0 4193 Transporterhvervets Uddannelser(AK) 26%(1089)52%(2164)16%(673)5%(208)1%(59)17 

 3,9 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 24%(U)50%(U)19%(U)6%(U)2%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.