Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1613 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2011
 Gns  N  UddannelsesområdeMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 UUEfteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,08079Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)27%(2216)47%(3813)19%(1564)5%(405)1%(81)24 
 UUIF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9415Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)23%(97)53%(219)17%(69)5%(19)3%(11)0 
 3,8246Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)13%(32)58%(143)22%(55)5%(13)1%(3)2 
 3,9588Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)22%(132)54%(317)18%(104)4%(26)2%(9)1 
 3,91582Transporterhvervets Uddannelser(AK)22%(355)56%(890)16%(250)4%(67)1%(20)4 

 3,9UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)26%(U)49%(U)19%(U)5%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.