Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1981 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2011
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 U U Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 6483 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 25%(1647)52%(3394)17%(1129)4%(230)1%(83)5 
 U U Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 336 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG) 12%(42)59%(199)21%(71)7%(22)1%(2)0 
 U U IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 1916 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 19%(357)55%(1052)20%(384)4%(76)2%(47)12 
 3,9 444 Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB) 22%(96)55%(244)19%(83)5%(21)0%(0)0 
 4,1 497 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) 31%(154)51%(251)14%(68)4%(20)1%(4)0 
 3,9 3778 Transporterhvervets Uddannelser(AK) 20%(751)55%(2089)18%(682)5%(201)1%(55)6 

 3,9 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 23%(U)54%(U)18%(U)4%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.