Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 10212 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2011
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 649 Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) 40%(262)45%(294)11%(71)2%(14)1%(8)3 
 3,9 41606 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 25%(10596)50%(20748)18%(7697)5%(1990)1%(575)118 
 4,2 807 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) 40%(324)47%(378)10%(84)2%(17)0%(4)0 
 3,8 457 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG) 16%(71)57%(262)21%(94)6%(26)1%(4)1 
 U U IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8 6429 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 22%(1421)49%(3173)19%(1238)7%(419)3%(178)16 
 3,8 1803 Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB) 18%(323)50%(896)24%(437)7%(121)1%(26)11 
 3,9 3691 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) 24%(869)52%(1913)18%(680)5%(175)1%(54)8 
 3,9 14573 Transporterhvervets Uddannelser(AK) 23%(3296)54%(7930)17%(2464)5%(697)1%(186)42 

 3,9 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 25%(U)51%(U)18%(U)5%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.