Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Aalborg Handelsskole
 11690 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2011
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,0 76367 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 30%(22674)48%(36737)16%(12260)5%(3539)2%(1157)403 
 4,0 1008 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 28%(286)49%(490)18%(183)4%(41)1%(8)0 
 4,1 1084 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) 33%(353)49%(528)15%(165)3%(30)1%(8)0 
 U U Transporterhvervets Uddannelser(AK) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,4 1021 Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP) 49%(500)44%(449)7%(70)0%(2)0%(0)0 

 4,0 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 30%(U)48%(U)16%(U)5%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.