Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 3075 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2011
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,0 282 Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) 30%(84)51%(145)13%(37)4%(11)2%(5)1 
 4,0 742 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 34%(253)46%(339)12%(90)5%(40)3%(20)15 
 4,2 18229 Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet(AL) 39%(7134)45%(8255)12%(2103)3%(553)1%(184)29 
 4,1 1298 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 36%(467)46%(596)11%(148)5%(61)2%(26)14 
 U U Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,3 295 Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP) 50%(147)37%(110)8%(23)3%(9)2%(6)2 

 4,2 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 39%(U)45%(U)11%(U)3%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.