Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Handelsskolen Minerva
 9875 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2010
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,0 63930 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 26%(16562)51%(32739)17%(10862)5%(2925)1%(842)262 
 3,7 2841 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 18%(507)48%(1354)24%(692)6%(178)4%(110)23 
 4,3 787 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) 40%(317)49%(382)9%(67)2%(17)1%(4)0 
 4,2 391 Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP) 28%(111)61%(237)9%(36)1%(5)1%(2)0 

 4,0 67949 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 26%(17497)51%(34712)17%(11657)5%(3125)1%(958)285 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.