Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 3363 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2010
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1 514 Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) 30%(155)55%(282)11%(58)2%(11)2%(8)0 
 4,1 2468 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 30%(735)52%(1281)14%(335)3%(77)2%(40)6 
 4,1 16373 Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet(AL) 33%(5480)50%(8180)13%(2096)3%(441)1%(176)21 
 4,1 3242 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 32%(1044)49%(1598)12%(399)5%(150)2%(51)6 
 3,9 504 Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP) 27%(135)51%(256)15%(75)5%(24)3%(14)3 

 4,1 23101 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 33%(7549)50%(11597)13%(2963)3%(703)1%(289)36 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.