Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Handelsskolen Minerva
 8550 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2009
 Gns  N  UddannelsesområdeMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,049946Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)28%(14118)51%(25429)15%(7613)4%(2137)1%(649)108 
 4,0432Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)24%(104)57%(246)14%(61)4%(18)1%(3)0 
 3,87122Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)23%(1634)46%(3242)23%(1626)6%(409)3%(211)49 
 4,01184Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)32%(377)48%(568)14%(161)6%(66)1%(12)7 
 UUTransporterhvervets Uddannelser(AK)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 

 4,0UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)28%(U)50%(U)16%(U)4%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.