Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 5279 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2009
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1 429 Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) 29%(125)57%(245)10%(45)3%(13)0%(1)0 
 3,9 9498 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 26%(2430)50%(4758)18%(1685)5%(503)1%(122)27 
 4,1 17027 Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet(AL) 31%(5212)52%(8802)13%(2288)3%(579)1%(146)37 
 3,9 8899 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 26%(2290)49%(4363)18%(1612)6%(510)1%(124)31 
 4,1 248 Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP) 36%(89)43%(107)14%(34)5%(12)2%(6)1 

 4,0 36101 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 28%(10146)51%(18275)16%(5664)4%(1617)1%(399)96 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.