Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers tekniske skole
 5170 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2009
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 3,7 10288 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 18%(1802)51%(5281)22%(2216)7%(736)2%(253)60 
 3,9 4569 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) 23%(1042)56%(2547)15%(667)5%(235)2%(78)9 
 3,7 3683 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG) 13%(490)52%(1915)25%(916)8%(302)2%(60)8 
 3,9 425 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ) 25%(107)52%(219)16%(68)6%(24)2%(7)0 
 3,9 9399 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 22%(2032)55%(5154)17%(1623)5%(435)2%(155)25 
 3,8 268 Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB) 16%(42)54%(144)23%(61)6%(16)2%(5)1 
 U U Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 6894 Transporterhvervets Uddannelser(AK) 25%(1734)54%(3746)16%(1069)4%(253)1%(92)27 

 3,9 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 20%(U)53%(U)19%(U)6%(U)2%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.