Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Social- og Sundhedsskolen Syd
 3321 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2007
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 3,9 862 Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) 22%(187)54%(465)19%(160)4%(37)2%(13)0 
 4,0 4985 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 28%(1392)51%(2531)15%(756)4%(216)2%(90)3 
 4,0 13589 Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet(AL) 27%(3658)52%(7106)16%(2119)4%(563)1%(143)5 
 3,9 3082 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 23%(707)53%(1645)18%(549)5%(145)1%(36)1 
 4,3 245 Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP) 46%(112)42%(104)9%(22)3%(7)0%(0)0 

 4,0 22763 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 27%(6056)52%(11851)16%(3606)4%(968)1%(282)9 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.