Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
2041Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2021
   
 
 N  UddannelsesområdeKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 6.537 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
7,8
(3267)
8,6
(1630)
8,3
(1640)
8,1
(6537)
 1.426 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
7,6
(707)
7,7
(362)
7,5
(357)
7,6
(1426)
 710 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)
6,3
(346)
5,9
(182)
5,2
(182)
5,9
(710)
 348 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)
8,6
(172)
9,0
(88)
8,8
(88)
8,8
(348)
 1.755 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
7,7
(864)
8,7
(447)
8,4
(444)
8,1
(1755)
 4.775 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
7,5
(2341)
8,5
(1225)
8,3
(1209)
8,0
(4775)
 U Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,68,48,17,9
  Antal besvarelser(7697)(3934)(3920)(15551)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.