Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
1912Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 4. Kvartal 2020
   
 
 N  UddannelsesområdeKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 5.587 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
7,9
(2767)
8,6
(1409)
8,4
(1411)
8,2
(5587)
 956 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
8,2
(478)
8,9
(241)
8,7
(237)
8,5
(956)
 588 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)
8,5
(280)
9,3
(154)
8,9
(154)
8,8
(588)
 899 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
8,4
(448)
9,0
(226)
8,9
(225)
8,7
(899)
 6.616 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
7,4
(3266)
8,7
(1681)
8,5
(1669)
8,0
(6616)
 U Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,88,78,58,2
  Antal besvarelser(7239)(3711)(3696)(14646)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.