Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
1877Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2020
   
 
 N  UddannelsesområdeKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 5.435 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
7,9
(2642)
8,5
(1397)
8,2
(1396)
8,1
(5435)
 517 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
7,8
(264)
7,6
(131)
7,4
(122)
7,6
(517)
 3.805 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
8,1
(1843)
8,6
(978)
8,1
(984)
8,2
(3805)
 679 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)
5,7
(315)
7,0
(182)
6,0
(182)
6,1
(679)
 3.672 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
7,6
(1802)
8,5
(934)
8,3
(936)
8,0
(3672)
 U Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,88,48,08,0
  Antal besvarelser(6866)(3622)(3620)(14108)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.