Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
780Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2020
   
 
 N  UddannelsesområdeKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 1.745 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
8,8
(866)
9,3
(440)
8,8
(439)
8,9
(1745)
 383 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
7,2
(191)
8,0
(97)
7,8
(95)
7,5
(383)
 353 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
8,8
(173)
9,3
(90)
8,8
(90)
8,9
(353)
 3.398 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
7,6
(1678)
8,6
(870)
8,6
(850)
8,1
(3398)
 U Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit8,08,88,68,4
  Antal besvarelser(2908)(1497)(1474)(5879)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.