Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
726Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2020
   
 
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 U U Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 8,9 1395 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 1%(15)0%(0)0%(2)0%(3)1%(13)3%(47)3%(46)6%(84)12%(164)15%(204)59%(817) 
 7,5 383 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) 8%(31)1%(3)0%(1)2%(8)2%(6)11%(41)5%(21)7%(28)12%(47)11%(42)40%(155) 
 U U Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 U U IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U) 
 9,0 283 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 0%(1)0%(0)0%(0)0%(0)0%(0)2%(7)0%(1)8%(24)19%(55)22%(61)47%(134) 
 8,1 3398 Transporterhvervets Uddannelser(AK) 3%(116)1%(31)1%(24)1%(23)2%(55)9%(293)5%(174)8%(275)11%(384)15%(518)44%(1505) 

 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.