Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
726Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2020
   
 
 N  Uddannelsesområde   Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? Jeg har lært det, der var formålet med kurset Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige)

 696 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
8,7
(173)
8,9
(176)
8,1
(174)
9,3
(173)
U
(U)
 191 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
5,2
(48)
8,3
(48)
7,9
(42)
7,9
(42)
5,1
(11)
 139 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
8,5
(36)
9,2
(36)
8,2
(33)
9,1
(31)
9,7
(3)
 1678 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
6,4
(434)
8,9
(436)
6,8
(368)
8,3
(380)
7,4
(60)
 U Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

 Total gennemsnit7,08,97,38,67,1
 (Antal besvarelser)(691)(696)(617)(626)(74)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11 punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.