Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
1143Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 3. Kvartal 2019
   
 
 N  UddannelsesområdeKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 1.623 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
8,1
(758)
8,3
(436)
8,3
(429)
8,2
(1623)
 837 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
8,0
(417)
8,3
(210)
8,2
(210)
8,1
(837)
 373 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)
7,8
(180)
8,4
(97)
8,2
(96)
8,1
(373)
 858 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
7,1
(425)
7,9
(218)
7,5
(215)
7,4
(858)
 4.901 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
7,2
(2408)
8,5
(1254)
8,3
(1239)
7,8
(4901)
 U Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,58,48,27,9
  Antal besvarelser(4188)(2215)(2189)(8592)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.