Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
716Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 2. Kvartal 2018
   
 
 N  UddannelsesområdeKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 1.457 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
8,0
(696)
8,3
(379)
8,0
(382)
8,1
(1457)
 341 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
7,5
(163)
8,0
(90)
8,2
(88)
7,8
(341)
 847 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
7,8
(418)
9,0
(213)
8,8
(216)
8,4
(847)
 2.772 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
7,0
(1363)
8,6
(709)
8,2
(700)
7,7
(2772)
 U Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,48,58,27,9
  Antal besvarelser(2640)(1391)(1386)(5417)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.