Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Tradium
 26 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
 Gns  N  UddannelsesområdeMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,448Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)42%(20)52%(25)6%(3)0%(0)0%(0)0 
 4,131Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)26%(8)58%(18)16%(5)0%(0)0%(0)1 
 4,724Transporterhvervets Uddannelser(AK)67%(16)33%(8)0%(0)0%(0)0%(0)0 

 4,3103Total gennemsnit / (antal besvarelser)43%(44)50%(51)8%(8)0%(0)0%(0)1 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.