Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
3021Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2017
   
 
 N  UddannelsesområdeKursusudbytteLærerens præstationUndervisningens form og indholdUvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 5.538 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
8,2
(2714)
9,1
(1407)
8,9
(1417)
8,6
(5538)
 1.770 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
7,6
(879)
8,6
(446)
8,4
(445)
8,0
(1770)
 227 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)
7,0
(114)
8,7
(58)
7,9
(55)
7,7
(227)
 360 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)
6,8
(180)
8,0
(89)
7,7
(91)
7,3
(360)
 3.754 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
7,8
(1876)
9,0
(942)
8,3
(936)
8,2
(3754)
 11.474 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
6,9
(5630)
8,0
(2942)
7,6
(2902)
7,4
(11474)
 U Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
 U Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)
U
(U)
U
(U)
U
(U)
U
(U)

  Total gennemsnit7,48,58,17,9
  Antal besvarelser(11393)(5884)(5846)(23123)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
  Gns på 11punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.