Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 1072 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2015
 Gns  N  UddannelsesområdeMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,11229Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)38%(464)43%(532)13%(156)5%(60)1%(17)4 
 4,1315Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)33%(105)49%(155)15%(46)2%(7)1%(2)2 
 UUEfteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,8194IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)20%(39)51%(99)22%(42)5%(10)2%(4)0 
 3,72328Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)11%(259)56%(1303)26%(608)5%(118)2%(40)32 
 UUServiceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,02808Transporterhvervets Uddannelser(AK)26%(741)54%(1508)15%(425)4%(104)1%(30)7 
 4,3246Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP)42%(103)47%(116)7%(18)2%(6)1%(3)1 

 3,9UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)24%(U)52%(U)18%(U)4%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.