Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 10969 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2013
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 818 Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) 40%(329)46%(373)10%(80)3%(25)1%(11)3 
 3,9 38112 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 26%(10003)47%(17958)20%(7673)5%(1842)2%(636)207 
 4,1 1164 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) 35%(409)45%(524)16%(191)3%(39)0%(1)1 
 4,0 898 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG) 28%(250)48%(429)18%(158)5%(49)1%(12)0 
 3,8 2452 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ) 17%(429)53%(1311)23%(564)5%(120)1%(28)11 
 4,0 11802 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 28%(3246)51%(5964)16%(1905)4%(472)2%(215)32 
 3,8 706 Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB) 16%(116)53%(371)23%(165)6%(40)2%(14)1 
 4,1 1690 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) 30%(505)52%(880)14%(231)3%(51)1%(23)2 
 4,0 17031 Transporterhvervets Uddannelser(AK) 28%(4714)52%(8824)15%(2573)4%(739)1%(181)58 
 4,4 361 Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP) 52%(186)40%(143)8%(29)1%(3)0%(0)2 

 4,0 75034 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 27%(20187)49%(36777)18%(13569)5%(3380)1%(1121)317 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.