Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Tradium
 204 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns  N  UddannelsesområdeMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 UUEfteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2463Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)39%(182)47%(217)11%(50)3%(14)0%(0)27 
 4,2157Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)39%(62)43%(67)17%(27)1%(1)0%(0)2 
 UUMetalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 UUServiceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1105Transporterhvervets Uddannelser(AK)35%(37)46%(48)13%(14)6%(6)0%(0)7 
 4,023Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP)0%(0)100%(23)0%(0)0%(0)0%(0)1 

 4,2UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)38%(U)47%(U)12%(U)3%(U)0%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.