Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Tradium
 10472 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2012
 Gns   N  Uddannelsesområde Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2 991 Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ) 40%(392)45%(450)9%(93)4%(42)1%(14)4 
 3,9 43518 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD) 28%(12047)48%(20957)17%(7233)6%(2615)2%(666)166 
 4,1 570 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF) 33%(189)48%(272)16%(92)3%(15)0%(2)1 
 4,0 175 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG) 21%(36)59%(103)19%(34)1%(2)0%(0)0 
 3,9 2241 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ) 18%(413)56%(1253)22%(483)3%(73)1%(19)8 
 3,9 8952 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA) 22%(1972)51%(4546)20%(1779)5%(465)2%(190)26 
 3,7 431 Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB) 21%(89)48%(208)19%(80)9%(40)3%(14)2 
 4,1 2485 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE) 32%(799)49%(1219)13%(314)5%(119)1%(34)7 
 4,0 11872 Transporterhvervets Uddannelser(AK) 25%(2972)53%(6254)17%(2047)4%(474)1%(125)18 
 4,3 707 Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP) 43%(302)50%(357)5%(38)1%(8)0%(2)4 

 3,9 71942 Total gennemsnit / (antal besvarelser) 27%(19211)50%(35619)17%(12193)5%(3853)1%(1066)236 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.