Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Randers tekniske skole
 3409 Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2010, 2. Kvartal 2010, 3. Kvartal 2010
 Gns  N  UddannelsesområdeMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,1318Efteruddannelsesudv. f. Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen(AJ)35%(112)46%(146)13%(40)4%(13)2%(7)3 
 3,93498Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)24%(853)51%(1787)17%(588)6%(222)1%(48)7 
 3,71827Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)17%(318)50%(908)24%(442)8%(138)1%(21)3 
 3,94174Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)22%(909)55%(2292)18%(754)4%(177)1%(42)5 
 3,9546Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)19%(105)59%(322)18%(96)3%(17)1%(6)1 
 3,913088Transporterhvervets Uddannelser(AK)25%(3269)51%(6688)17%(2266)5%(687)1%(178)29 

 3,923451Total gennemsnit / (antal besvarelser)24%(5566)52%(12143)18%(4186)5%(1254)1%(302)48 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 5 til 0. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" (med værdien 0) tælles her ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns på 6 punksskalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds (4,0) point, jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvor alle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 25 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.