Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Virksomhedstilfredshed - Handelsskolen Minerva
 267 Virksomheder har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2009
 Gns  N  UddannelsesområdeMeget tilfredsTilfredsHverken tilfreds eller utilfredsUtilfredsMeget utilfredsVed ikke / Ikke relevant
   (5.0) (4.0) (3.0) (2.0) (1.0) (0.0)

 4,2933Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)41%(382)42%(396)13%(120)3%(26)1%(9)16 
 UUEfteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,540Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)50%(20)48%(19)2%(1)0%(0)0%(0)8 
 4,848Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)83%(40)17%(8)0%(0)0%(0)0%(0)0 

 4,2UTotal gennemsnit / (antal besvarelser)43%(U)42%(U)12%(U)3%(U)1%(U)U 
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
virksomheden har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 5 virksomhed eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.