Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Resultatoversigter

Fra Resultatoversigter er det muligt at se resultater af de målinger, der sker af deltagernes tilfredshed med Arbejdsmarkedsuddannelserne i Viskvalitet.dk.

Resultatoversigterne viser evalueringssvar fra deltagere på de spørgsmål, der er fælles for alle uddannelser under tilfredshedsmålingerne.

Du kan se resultater fra deltagerne her:

Deltagernes evaluering af Arbejdsmarkedsuddannelserne

De resultater, der præsenteres under "Resultatoversigter" på toppen af siden, er en opsamling af deltagernes evalueringer til og med det seneste kvartal. Alle hverdage kommer der nye evalueringer til, som vi samler 4 gange om året når et kvartal er forbi, og lægger ind i systemet, så alle kan se dem. Går du ind og kigger på resultater midt i et kvartal, er de nyeste resultater, der er med i oversigterne, altså fra slutningen af sidste kvartal.

Skoler og efteruddannelsesudvalg har hver især en særlig adgang til resultater, så de kan se dem, efterhånden som de kommer ind.

Visning af resultater af deltagernes vurderinger er underlagt få, enkle begrænsninger. Deltagernes og lærernes anonymitet skal beskyttes, og der skal være et vist antal besvarelser før resultaterne vises, så enkeltpersoners holdning ikke præger billedet for meget. Læs mere her.

Vi har lavet en introduktion til resultatoversigterne, der bl.a. fortæller om det målesystem, du står i: Viskvalitet.dk, og hvordan vi ser på kvalitet i Arbejdsmarkedsuddannelserne, samt lidt om uddannelserne.

I Resultatoversigter er det muligt at klikke sig langt ned i data. Det er muligt at se resultaterne fra alle fælles spørgsmål og baggrundsoplysninger ved at klikke sig ned gennem resultaterne.

Der er mange ting, der har betydning for hvordan man vurderer sin uddannelse. Deltagerens vurderinger er en vigtig indikation på, hvordan det går med de ting, der spørges til i spørgeskemaerne: Kursusudbytte, lærerens præstation og undervisningens form og indhold.

Det udgør ikke hele billedet af uddannelsesindsatsen. Dét får man kun ved også at se nøjere på faktorer
som hvordan deltagerne blev bedømt - nåede de målene og hvilken viden og færdigheder, tilegnede de sig, hvordan blev uddannelserne brugt efterfølgende, hvilke ressourcer var der og hvordan blev de brugt på uddannelserne.

I det daglige arbejde med kvaliteten i Arbejdsmarkedsuddannelserne bruges evalueringsresultater fra Viskvalitet.dk af skolerne, efteruddannelsesudvalgene og Styrelsen for undervisning og kvalitet efter hvad de hver især arbejder med omkring uddannelserne. Det er af dem og for dem, Viskvalitet.dk er udviklet, og det er her man skal henvende sig, hvis man vil vide mere om evalueringer og andre målinger, og anvendelse af måleresultater.

Virksomhedernes evaluering

Til og med 2014 var det obligatorisk for skolerne at anvende Viskvalitet.dk til at indhente evalueringer fra virksomheder med deltagere på kursus.

Fra 1. januar 2015 er det blevet frivilligt for skolerne på AMU-området at anvende Viskvalitet.dk til at gennemføre deres systematiske evaluering af uddannelsesindsatsen i forhold til virksomheder/ kursisternes arbejdspladser.

Fra 1. januar 2015 vil de viste evalueringsresultater derfor ikke være repræsentative, og evalueringsresultater baseret på data fra 1. januar 2015 og efterfølgende, vil derfor på et tidspunkt blive fjernet fra Resultatoversigterne.

Du kan se resultater fra virksomhederne her:


Virksomhedernes evaluering af Arbejdsmarkedsuddannelserne