Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Viskvalitet.dk - Tilfredshed?   Viskvalitet.dk
- Tilfredshed?
 
Viskvalitet.dk - Effekt?   Viskvalitet.dk
- Effekt?
 
Hvem står bagViskvalitet.dk?   Hvem står bag
Viskvalitet.dk?
 
Hvad vises under Resultatoversigter?   Hvad vises under
Resultatoversigter?
 
Brug af resultaterfra Viskvalitet.dk   Brug af resultater
fra Viskvalitet.dk
 
Arbejdsmarkeds-uddannelser - hvad er det?   Arbejdsmarkeds-
uddannelser
- hvad er det?
 
TOP HISTORIER - indsigt i det, der virker!   TOP HISTORIER-
indsigt i det,
der virker!
 
TOP HISTORIER - indsigt i det, der virker!
Casebeskrivelser - løbende registrering af gode resultater i Viskvalitet.dk 
 
Ministeriet har i samarbejde med institutionerne og konsulenter fra
Teknologisk Institut og Maersk-Nielsen HR, opsamlet viden og erfaringer om god praksis
omkring arbejdet med de skriftlige evalueringer på AMU-området med viskvalitet.dk.

Det er disse erfaringer, der her deles ud af. Under de 3 links nedenunder, kan man under punkt 1
og 2 se cases, der er et resultat af analyser på evalueringsresultater fra viskvalitet.dk, hvor de
bedste resultater er søgt frem, og derefter analyseret og drøftet kort med den pågældende
institution.

Under punkt 3 vises et udvalg af gode erfaringer, der blev opsamlet i slipstrømmen fra de
seminarer, ministeriet havde med institutionerne om viskvalitet.dk i slutningen af 2006 og
begyndelsen af 2007.

Endelig skal vi nævne at der er opsamlet gode historier og erfaringer i dét materiale, der
blev udsendt til alle institutioner og lærere på AMU i begyndelsen af 2007. Disse materialer
består af et magasin og en kvikguide til viskvalitet.dk.

Materialerne består af et magasin og en kvikguide til viskvalitet.dk.
 

  
  
Casebeskrivelser - løbende registrering af gode resultater i Viskvalitet.dk - Deltagerevalueringer  1: Casebeskrivelser - løbende registrering af gode resultater i Viskvalitet.dk - Deltagerevalueringer
 
 
Casebeskrivelser - løbende registrering af gode resultater i Viskvalitet.dk - Virksomhedsevalueringer  2: Casebeskrivelser - løbende registrering af gode resultater i Viskvalitet.dk - Virksomhedsevalueringer
 
 
Casebeskrivelser udarbejdet på baggrund af skoleseminarer  3: Casebeskrivelser udarbejdet på baggrund af skoleseminarer
 
 

 
1: Casebeskrivelser - løbende registrering af gode
resultater i Viskvalitet.dk - Deltagerevalueringer
Til starten af sidenTil starten af siden

Hent inspiration og ideer fra casebeskrivelser, der er udarbejdet på baggrund af søgninger og analyse af resultater i viskvalitet.dk:

Herunder kan du klikke på de enkelte cases og få de gode eksempler frem.


Casebeskrivelser udarbejdet på baggrund af skoleseminarer - Deltagerevalueringer

Deltagerevalueringer

Uddannelsessted

Mål-kode

Uddannelsesmål

Tema

Business College Syd

41443

Organisation i virksomheden

 • Kan i høj grad anvendes i arbejdet (uddybende spørgsmål til kursisterne inden kurset for at igangsætte overvejelser om brugen af det lærte)

Den Jydske
Håndværkerskole / Hadsten Tekniske Skole

41983

Recertificering af svejsning af rørsystemer i plast

 • Godt kendskab til kursets formål inden kursusstart (Informationer til kursisterne inden kursusstart)
 • Høj tilfredshed med egen indsats
 • Direkte kontakt til kursisterne inden kursusstart

EUC Lolland

42426

Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat

 • Kursisternes kendskab til kursets formål inden kursusstart (skolen udsender en folder til kursisterne inden kursusstart)
 • Det lærte kan anvendes i arbejdet fremover (kurset gennemføres som splitkursus, og det bidrager til at gøre kurset mere praksisnært)

Horsens Handelsskole

41606

Personlig kommunikation og service

 • Tilfredshed med lærerne (lærerne deltager i virksomhedspraktik)
 • Tilfredshed med kursets faglige niveau (splitkursus, varierede arbejdsopgaver, anvendelse af teorien i praksis)

Køge Handelsskole

41442

Samarbejde i grupper i virksomheden

 • Meget høj tilfredshed med kurset som helhed og med lærerne
 • Skabe trygge rammer hos ofte utrygge deltagere

Roskilde Handelsskole

44258

Kundevejledning, specialvarer

 • Gode lærere og brug af kurset i arbejdet (brug af lærere med stor brancheerfaring)

Skjern Tekniske Skole

42713

Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte

 • Virksomhedsforlaget undervisning med henblik på praksisnærhed

Tietgensskolen

42730

Introduktion til førstehjælp på jobbet

 • Lærernes evne til at formidle
 • Forventningsafstemning med lærerne

 

2: Casebeskrivelser - løbende registrering af gode resultater i Viskvalitet.dk - Virksomhedsevalueringer Til starten af sidenTil starten af siden

Hent inspiration og ideer fra casebeskrivelser, der er udarbejdet på baggrund af søgninger og analyse af resultater i viskvalitet.dk:

Herunder kan du klikke på de enkelte cases og få de gode eksempler frem.


Casebeskrivelser - løbende registrering af gode resultater i Viskvalitet.dk - Virksomhedsevalueringer

Virksomhedsevalueringer

Uddannelsessted

Mål-kode

Uddannelsesmål

Tema

Djurslands Erhvervsskoler

43560

Kommunikation som ledelsesværktøj

 • Udbytte i forhold til virksomhedens behov
 • Mulighed for anvendelse

Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg

44383

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

 • Kurset på ønskede tidspunkt
 • Udbytte i forhold til virksomhedens behov

 

3: Casebeskrivelser udarbejdet på baggrund af skoleseminarer Til starten af sidenTil starten af siden

Hent inspiration og ideer fra casebeskrivelser udarbejdet på baggrund af skoleseminarer:
 
Herunder kan du klikke på de enkelte cases og få de gode eksempler frem.

 

Casebeskrivelser udarbejdet på baggrund af skoleseminarer - Deltagerevalueringer

Uddannelsessted

Tema

EUC Syd

 • Selvevalueringer på lærer- og teamniveau

Kursuscenter Vest/EUC Vest

 • Udarbejdelse af skolespecifikke spørgsmål
 • Dialog med virksomhederne om evalueringsresultater

KU - Skov og Landskab

 • Praksisnær undervisning

Randers Tekniske Skole

 • Kvalitetshåndbog og procedurebeskrivelser
 • Evalueringsvejledning til lærere
 • Virksomhedsevalueringer

Social- og Sundhedsskolen Skive, Thisted, Viborg

 • Kvalitetsudvikling gennem mere fokus på procedurer for kvalitetsudvikling
 • Mundtlige evalueringer på baggrund af resultater i Viskvalitet.dk

SOSU Nykøbing F

 • Kvalitetshåndbog for AMU-uddannelserne
 • Dialog med det lokale uddannelsesudvalg om evalueringsresultaterne
 • Udarbejdelse af skolespørgsmål

Silkeborg Tekniske Skole

 • Kvalitetsudvikling og medarbejderudviklingssamtaler
 • Lærere i praktikforløb i virksomhederne  

Tekniske Erhvervsskole Center (TEC)

 • Virksomhedsevalueringer - at få virksomhederne til at svare

Vejle Handelsskole

 • Kursus for undervisere
 • Opfølgning på udliciteringsevalueringer

Århus Social- og Sundhedsskole

 • Temadag om evaluering og kvalitetsudvikling med Viskvalitet.dk

Her kan du gå til oversigten over alle Uddannelsesinstitutioner, der skal evaluere under Viskvalitet.dk.