Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - TEC, Technical Education Copenhagen
4884Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016, 2. Kvartal 2016, 3. Kvartal 2016
 Gns   N  Spørgsmål Meget uenig/Nej Meget enig/I høj grad
   (0.0) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) (7.0) (8.0) (9.0) (10.0)

 8,3 4857 Jeg har lært det, der var formålet med kurset 3%(146)1%(42)1%(40)1%(57)2%(88)4%(206)3%(161)8%(394)16%(771)19%(920)42%(2032) 
 8,2 4712 Det var klart og tydeligt, hvad vi skulle lære 2%(109)1%(52)1%(52)2%(74)2%(94)4%(194)4%(181)8%(369)15%(719)20%(960)40%(1908) 
 8,2 4653 Undervisningen var godt planlagt 3%(140)1%(47)1%(68)1%(62)2%(98)4%(198)5%(210)7%(330)16%(743)20%(909)40%(1848) 
 8,6 4795 Læreren var god til at forklare 2%(112)1%(42)1%(39)1%(41)2%(84)2%(115)4%(170)5%(237)13%(616)20%(978)49%(2361) 
 8,4 4663 Læreren var god til at vise sammenhængen til det man laver på arbejde 2%(115)1%(45)1%(44)1%(61)1%(42)3%(155)3%(155)7%(317)15%(682)20%(949)45%(2098) 
 7,2 4787 Har dette kursus givet dig lyst til at lære mere? 4%(196)1%(47)1%(70)2%(76)3%(123)17%(810)7%(317)11%(534)18%(857)11%(541)25%(1216) 
 7,5 1189 Har dette kursus givet dig bedre mulighed for at finde et job? (Sp. stilles kun til ledige) 2%(25)1%(8)1%(14)1%(13)2%(26)19%(227)8%(95)6%(76)15%(173)13%(158)31%(374) 
 8,0 4038 Er dette kursus brugbart for dig i dit nuværende job? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 4%(174)1%(33)1%(51)1%(32)1%(60)11%(433)4%(156)7%(291)13%(541)12%(465)45%(1802) 
 7,2 3965 Har dette kursus betydet, at du bedre kan overtage nye opgaver på din arbejdsplads, hvis der er behov for det? (Sp. stilles kun til beskæftigede) 7%(288)2%(60)1%(58)2%(84)2%(67)14%(538)7%(259)9%(341)13%(509)10%(408)34%(1353) 

Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.