Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - TEC, Technical Education Copenhagen
4884Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2016, 2. Kvartal 2016, 3. Kvartal 2016
   
 
 N  Uddannelsesområde Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns.på tværs
   GNSGNSGNSGNS

 414 Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse(AD)
7,6
(209)
8,7
(105)
8,3
(100)
8,0
(414)
 2.156 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri(AF)
7,1
(1067)
7,9
(543)
7,6
(546)
7,4
(2156)
 7.137 Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi(AG)
7,3
(3561)
8,5
(1780)
8,4
(1796)
7,9
(7137)
 486 IF & MI - Svejsning og fyringsteknik(AQ)
7,9
(231)
8,1
(127)
7,5
(128)
7,8
(486)
 437 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser(AA)
7,9
(220)
8,9
(109)
8,6
(108)
8,3
(437)
 4.053 Metalindustriens Uddannelsesudvalg(AB)
7,2
(2030)
8,1
(1014)
7,7
(1009)
7,5
(4053)
 6.991 Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg(AE)
8,3
(3598)
8,8
(1738)
8,3
(1655)
8,4
(6991)
 15.573 Transporterhvervets Uddannelser(AK)
7,7
(7708)
8,6
(3939)
8,3
(3926)
8,1
(15573)
 412 Tværgående kurser & flygtninge-/indvandrerkurser(AP)
8,1
(212)
8,6
(103)
8,1
(97)
8,2
(412)

  Total gennemsnit7,78,58,28,0
  Antal besvarelser(18836)(9458)(9365)(37659)
 
   
Se det samlede landsgennemsnit for alle uddannelser

Forkortelser i tabellen:
Deltagerne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 0 til 10. Hvor 10 er meget tilfreds og 0 er meget utilfreds.
 
   Gns på 11  punks skalaer:Er det teknisk vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er"Meget enig" lig med 10,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i meget enig (10,0 point ), jo mere vejer de 10,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 10,0 kommer gennemsnittet. I gennemsnit, hvoralle fælles spørgsmål indgår, er der ikke i gennemsnittet indlagt en vurdering fra styrelsen af, hvilke spørgsmål, der er vigtigst i forhold til vurdering af uddannelsesindsatsen.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.