Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Resultatsoversigter

Fra Resultatoversigter er det muligt at se resultater af de målinger, der sker af deltagernes og virksomhedernes tilfredshed med Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Resultatoversigterne viser evalueringssvar fra deltagere og virksomheder de spørgsmål, der er fælles for alle uddannelser under tilfredshedsmålingerne. Vælg hvilket område du ønsker at se resultater for:

OBS: De resultater, der præsenteres under "Resultatoversigter" på toppen af siden, er en opsamling af evalueringer til og med det seneste kvartal. Alle hverdage kommer der nye evalueringer til, som vi samler 4 gange om året når et kvartal er forbi, og lægger ind i systemet, så alle kan se dem. Går du ind og kigger på resultater midt i et kvartal, er de nyeste resultater, der er med i oversigterne, altså fra slutningen af sidste kvartal.

Skoler og efteruddannelsesudvalg har hver især en særlig adgang til resultater, så de kan se dem, efterhånden som de kommer ind.

Visning af resultater af deltageres og virksomheders vurderinger er underlagt få, enkle begrænsninger. Deltagernes og lærernes anonymitet skal beskyttes, og der skal være et vist antal besvarelser før resultaterne vises, så enkeltpersoners holdning ikke præger billedet for meget. Læs mere her.

Vi har lavet en introduktion til resultatoversigterne, der bl.a. fortæller om det målesystem, du står i: Viskvalitet.dk, og hvordan vi ser på kvalitet i Arbejdsmarkedsuddannelserne, samt lidt om uddannelserne.

Der er mange ting, der har betydning for hvordan man vurderer sin uddannelse. De målinger, der laves i systemet giver et fingerpeg om hvordan det står til med en række vigtige forhold omkring uddannelserne.

Det udgør dog ikke hele billedet af, hvad deltagere og virksomheder fik ud af arbejdsmarkedsuddannelserne, og om de levede op til at holde en høj kvalitet. Dét får man kun ved også at se nøjere på, om målene med uddannelserne blev nået, hvordan uddannelserne bagefter blev brugt, hvilke ressourcer, der faktisk var og blev brugt på uddannelserne, osv.

I det daglige arbejde med kvaliteten i Arbejdsmarkedsuddannelserne bruges alle disse oplysninger af skolerne, efteruddannelsesudvalgene og Undervisningsministeriet, alt efter hvad de hver især arbejder med omkring uddannelserne. Det er af dem og for dem, systemet er bygget, og det er her man skal henvende sig med spørgsmål, hvis man har en særlig interesse i at vide mere om evalueringer og andre målinger, og anvendelse af måleresultater.

Noter at det er muligt at klikke sig langt ned i data. Det er muligt at se resultaterne fra alle fællesspørgsmål og baggrundsoplysninger, blot man klikker sig ned til det nederste niveau. Fx kan man her se alle data fra 2012.